аЯрЁБс>ўџ 9;ўџџџ:џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџ7 !"#$%&'()*+,-./01234ўџџџўџџџ8ўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF Ё№#ЩEа6€WorkbookџџџџџџџџeSummaryInformation(џџџџєDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџє ЉЭСсАСт\p sonalbhaseen BАaР=œЏМ=xZJ„!8X@"Зк1м"Calibri1м"Calibri1м"Calibri1м"Calibri1м"Calibri1мМ"Calibri1мМ"Calibri1Д"Calibri1Д"Calibri1.Д"Times New Roman1Д"Arial1ДМ"Calibri1h8М"Cambria1,8М"Calibri18М"Calibri1м8М"Calibri1м"Calibri1м"Calibri1м<"Calibri1м>"Calibri1м?М"Calibri1м4М"Calibri1м4"Calibri1м М"Calibri1м "Calibri1м"Calibri1м "Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р р Р рѕџ ДŸ рѕџ Д­ рѕџ ДЊ рѕџ ДЎ рѕџ Д› рѕџ ДЏ рѕџ ДЌ рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЎ рѕџ ДЌ рѕџ ДГ рѕџ Дž рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДД рѕџ ДО рѕџ ДŠ рѕџ ДЙ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДЕ рѕџ Д­ рѕџ ”— — – рѕџ ”ffППЗ р+ѕџ јР р)ѕџ јР р,ѕџ јР р*ѕџ јР рѕџ єР рѕџ ДЊ рѕџ дPР рѕџ дP Р рѕџ д Р рѕџ єР рѕџ ”— — Џ рѕџ д`Р рѕџ ДЋ рѕџ Р рѕџ œ š рѕџ ”ПП– р ѕџ јР р ѕџ єР рѕџ дa>Р рѕџ єР р*8@ @ Р р Р р8@ @ Р р Р рР р(0@ @ Р р H р!Р р!X р(Р р1+Р р0@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р #8@ @ Р р#8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р)Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р(Р р(Р р!Р р )X р*8@ @ Р р*0Q@ @ Р р*0Q@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р р8@ @ Р ||h№ѕG™}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}8 00\);_(*}-}? 00\);_(*}-}@ 00\);_(*}-}A 00\);_(*}-}B 00\);_(*}-}C 00\);_(*}-}D 00\);_(*}A}E 00\);_(*;_(@_) }-}F 00\);_(*}A}G 00\);_(*;_(@_) }-}H 00\);_(*}-}I 00\);_(*}-}J 00\);_(*}-}K 00\);_(*}-}L 00\);_(*}-}M 00\);_(*}-}N 00\);_(*}-}O 00\);_(*}-}P 00\);_(*}-}Q 00\);_(*}-}R 00\);_(*}-}S 00\);_(*}-}T 00\);_(*}-}U 00\);_(*}-}V 00\);_(*}-}W 00\);_(*}-}X 00\);_(*}-}Y џ00\);_(*}-}Z 00\);_(*}-}[ 00\);_(*}-}\ 00\);_(*}-}] 00\);_(*}-}^ 00\);_(*}-}_ џ00\);_(*}A}` џ00\);_(*;_(@_) }-}a 00\);_(*}-}b 00\);_(*}-}c 00\);_(*}-}d 00\);_(*}-}e 00\);_(*}-}f 00\);_(*}-}g 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}; 00\);_(*}-}< 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*џ?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 aџ00\);_(*ЦяЮџ;_(@_) }A}( œџ00\);_(*џЧЮџ;_(@_) }A}7 œeџ00\);_(*џыœџ;_(@_) }‘}5 ??vџ00\);_(*џЬ™џ;_(@_) џ џ џ џ}‘}: ???џ00\);_(*ђђђџ;_(@_) ???џ ???џ ???џ ???џ}‘}) њ}џ00\);_(*ђђђџ;_(@_) џ џ џ џ}A}6 њ}џ00\);_(*џ€џ;_(@_) }‘}* 00\);_(*ЅЅЅџ;_(@_) ???џ ???џ ???џ ???џ}-}> џџ00\);_(*}‘}9 00\);_(*џџЬџ;_(@_) ВВВџ ВВВџ ВВВџ ВВВџ}-}/ џ00\);_(*}U}= 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) “ 20% - Accent1’M’џ 20% - Accent1 efлхёџ џ%“ 20% - Accent2’M’"џ 20% - Accent2 efђнмџ џ%“ 20% - Accent3’M’&џ 20% - Accent3 efъёнџ џ%“ 20% - Accent4’M’*џ 20% - Accent4 efхрьџ џ%“ 20% - Accent5’M’.џ 20% - Accent5 efлюѓџ џ%“ 20% - Accent6’M’2џ 20% - Accent6 ef§щйџ џ%“ 40% - Accent1’M’џ 40% - Accent1 ЬLИЬфџ џ%“ 40% - Accent2’M’#џ 40% - Accent2 ЬLцЙИџ џ%“ 40% - Accent3’M’'џ 40% - Accent3 ЬLзфМџ џ%“ 40% - Accent4’M’+џ 40% - Accent4 ЬLЬРкџ џ%“ 40% - Accent5’M’/џ 40% - Accent5 ЬLЖншџ џ%“ 40% - Accent6’M’3џ 40% - Accent6 ЬLќеДџ џ%“ 60% - Accent1’M’ џ 60% - Accent1 23•Гзџ џџџџ%“ 60% - Accent2’M’$џ 60% - Accent2 23й—•џ џџџџ%“ 60% - Accent3’M’(џ 60% - Accent3 23Тжšџ џџџџ%“ 60% - Accent4’M’,џ 60% - Accent4 23ВЁЧџ џџџџ%“ 60% - Accent5’M’0џ 60% - Accent5 23“Энџ џџџџ%“! 60% - Accent6’M’4џ 60% - Accent6 23њРџ џџџџ%“ "Accent1’A’џAccent1 OНџ џџџџ%“ #Accent2’A’!џAccent2 РPMџ џџџџ%“ $Accent3’A’%џAccent3 ›ЛYџ џџџџ%“ %Accent4’A’)џAccent4 €dЂџ џџџџ%“ &Accent5’A’-џAccent5 KЌЦџ џџџџ%“ 'Accent6’A’1џAccent6 ї–Fџ џџџџ%“(Bad’9’џBad џџЧЮџ џœџ%“) Calculation’’џ Calculation џђђђџ џњ}џ%џџџџџџ џџ“* Check Cell’’џ Check Cell џЅЅЅџ џџџџ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“+€џ’ ’џComma“,€џ’(’џ Comma [0]“-€џ’&’џCurrency“.€џ’.’џ Currency [0]“/Explanatory Text’G’5џExplanatory Text џџ%“ 0Good’;’џGood џЦяЮџ џaџ%“1 Heading 1’G’џ Heading 1 I}џ%OНџ“2 Heading 2’G’џ Heading 2 I}џ%џ?ЈРоџ“3 Heading 3’G’џ Heading 3 I}џ%23•Гзџ“4 Heading 4’9’џ Heading 4 I}џ%“ 5Input’u’џInput џџЬ™џ џ??vџ%џџџџџџ џџ“6 Linked Cell’K’џ Linked Cell џњ}џ%џџ€џ“ 7Neutral’A’џNeutral џџыœџ џœeџ%“€џ’3’џNormal џ%“ 8Normal 4’7’џџNormal 4 џ%“ 9Note’b’ џNote џџџЬџџВВВџџВВВџџВВВџ џВВВџ“ :Output’w’џOutput џђђђџ џ???џ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“;€џ’$’џPercent“ <Title’1’џTitle I}џ%“ =Total’M’џTotal џ%OНџOНџ“> Warning Text’?’ џ Warning Text џџџ%ŽXŽTableStyleMedium9PivotStyleLight16`…‰K Price List…›Z Payment PlanššЃЃŒССgцќжJ@S. No.FloorConstruction Link PlanFFSFADDITIONAL COST PLC CHARGES EDC CHARGESOMAXE NEW CHANDIGARHUG1. CLUB - Rs. 1,50,000/-2. IFMS - Rs. 20,000/-›2.  The basic sale price of the Unit shall be firm. No escalation on price of unit once it is booked and payment is realized in the account of the Company.}3.  Service Tax, VAT, Labour Cess & other taxes, Cess, Levies as applicable shall be payable extra by the Applicant/Allottee.В1.  All payments must be made by Cheques/ Pay Order/Demand Draft only to be issued in favour of "Omaxe Chandigarh Extn." payable at par. Outstation cheques shall not be accepted. ` y Ѓ4. All building plans, layouts, specifications are subject to change/modification or revision as decided by the Company/Architect or any other competent authority.т5. The area of Unit being booked is Super-Built-Up including Covered Area/Built-Up-Area plus proportionate share of service and common areas to be more fully described in the Application Form or the Allotment Letter/Agreement.6.  Price mentioned above is subject to change without any prior notice, at sole discretion of the Company. Price prevailing on the date of acceptance of booking by the Company shall be applicable. The Applicant should check prevailing price of the Unit with the Company before booking.Ж8.  The terms and conditions of sale stated herein are only indicative and are subject to detailed terms and conditions in the Application Form and in the Allotment Letter/Agreement.М9.  Registration Expenses, Stamp Duty, Legal Charges, Court Fee, Documentation Charges etc. shall be payable extra by the Allottee as applicable at the time of registration of title deeds.ˆ10.  Any future charges, cess or levies by any competent government authorities shall be payable by the Allottee on proportionate basis.Basic Sale Price (in Rs.)-Additional Discount Payment Plan (8% Rebate)At the time of Booking Construction Linked Payment PlanOn Start of ConstructionOn Completion of Plinth LevelOn Casting of Stilt Roof%On Casting of Upper Ground Floor RoofOn Casting of First Floor RoofOn Casting of Second Floor Roof 7.5% of BSP3On Completion of Brick Work and Internal Plastering$On Completion of External PlasteringOn offer of PossessionJOn Completion of Flooring (except final grinding and external plastering)App. Plot Area (in Sq.Yd.)/Total Saleable Area per Floor (App. in Sq.Ft.)5CORNER or PARK FACING - 7% of BSP (BEFORE ANY REBATE)+EAST FACING - 5% OF BSP (BEFORE ANY REBATE)5ANY TWO OF THE ABOVE - 10% of BSP (BEFORE ANY REBATE)4ALL THE THREE ABOVE - 13% of BSP (BEFORE ANY REBATE)Rs. 95/- per Sqft)7.  Possession of the Unit shall be offered with 24 months from the date of execution of Allotment Letter/ Agreement by the Allottee, subject to force majeure terms and other conditions to be more fully described in the Allotment Letter /Agreement. Delay penalty is Rs. 10/- per sq. ft. per month.JPRICE LIST - "CELESTIA GRAND" 1415 Sq.Ft. S+3 INDEPENDENT FLOORS WITH LIFT Rs. 5 LacsWithin 60 days of Booking$25% of Gross BSP less booking amount OPTIONAL COST@Additional Discount Payment Plan (Rebate 8% on Basic Sale Price)(- 10% of BSP:7.5% of BSP + 25% of Additional Cost + 25% of PLC (if any)*5% of BSP + 100% of Optional Cost (if any)05% of BSP + 100% of EDC + Other Charges (if any)Notes:Within 90 days of BookingR3. Power Back Up Installation Charges: Rs. 20,000/- per KVA (Min. 3 KVA mandatory)\5% of Discounted BSP + 100% Of EDC + 100% of Optional Cost (if any)+ Other Charges (if any)LPAYMENT PLAN - "CELESTIA GRAND" 1415 Sq.Ft. S+3 INDEPENDENT FLOORS WITH LIFTa95% of Discounted BSP less BSP already received + 100% of Additional Cost + 100% of PLC (if any) w.e.f.: - 4th February, 2015P4. Covered Car Parking - Rs. 2,00,000/- Provision for 2 car parking (Mandatory)EWardrobe in each B/R, Air Conditioning, Chimney & Hob - At Extra Costw.e.f.: 11th February, 2015џB; };nX>IЧBИЙCЊ2E# ~Go ЊH› cc––Bх››ŒŒ ЉЭС +нPбV[Y dќЉёвMbP?_*+‚€%,Сƒ„&š™™™™™й?'{ЎGсzд?(= зЃp=к?)333333г?M6Microsoft XPS Document WriterмXџ ъ odXXLetterџџџџDINU"L Ъвіr SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDWЁ" ^XX333333г?333333г?œ&œ<3U} л@} Ж @} ’@} $ @} @} л@} $ @+,б@Г@§@„б@б@б@ , У@ , в@ ,Д@,У@,№@w@•@‡@,Д@,,в@,,,,§ Q?ОRRRRR§ N,ОOOOOP§ KОLLLLM§ S§ U$§ U%§ S§ WXОTVVT§ ?§ ?НZ№?Zi@Z–@§ A &Aр?RAР§DРDР~ A жSACО [[[§ A&A€иPAџDРDР~ A€ORACО \\\§ A&AX2QAўDРDР~ A(БRAC§ B§ @ § @ § 8§ =§ B0§ ]>О^^^^^§ BB§ @'§ @&§ @(§ @)§ B§ E*§ _6О_____з@lD"""P.l``" IРF!+РF"+РF#+РF$ РF%РF&аРG' РF(:РF) РF*,@§ YО YYYYY§ !Y О!YYYYY§ "Y О"YYYYY§ #YО#YYYYY§ $YО$YYYYY§ %YО%YYYYY§ &`+О&`````§ 'YО'YYYYY§ (YО(YYYYY§ )YО)YYYYYО*YYYYYYзFШ"""""""""">Ж@dY‹‹Z хТ**%%&&''(())##$$ !!""ggџџџџD ЉЭС ы_Qd dќЉёвMbP?_*+‚€%,Сƒ„&зЃp= зг?'а?(ш?)ш?M6Microsoft XPS Document WriterмXџ ъ odXXLetterџџџџDINU"L Ъвіr SMTJMicrosoft XPS Document WriterInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLInterleavingOFFImageTypeJPEGMedOrientationPORTRAITCollateOFFResolutionOption1PaperSizeLETTERColorMode24bpp MXDWЁ" dXX333333г?333333г?œ&œ<3U} ’/H} I0H,,; ,@,,,X X ; ; , ,,,,XXXXh@X,,§ I<§ a:aО bc§ d1eО fg§ D§ D-§ D.§ D/§ D7§ D;§ D"§ D9О bc§ d eО fg§ D§ D-§ D.§ D/§ D§ D2§ D§ D2§ D§ D3§ D§ D3§ D§ D3§ D§ D3§ D § D§ D#§ J§ D!§ D4§ D"§ D5з4.Ь>Ж@dg‹‹bх* ggџџџџD ўџџџўџџџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0ФHPh€ ˜ Є АМфnarendersharmasonalbhaseenMicrosoft Excel@€0оЯ=Aа@^JЭс:а@Э~#ЩEаўџеЭеœ.“—+,љЎ0ФHP X`hp x  ф Price List Payment Plan WorksheetsCompObjџџџџџџџџџџџџrџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РF&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.8є9ВqRoot Entryџџџџџџџџ РF`МbЩEа<РWorkbookџџџџџџџџeSummaryInformation(џџџџєDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ<џџџџџџџџ !"#$%&'()*+,-./01234ўџџџџџџџџџџџўџџџџџџџ7§џџџўџџџ=ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџ ўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0ФHPh€ ˜ Є АМфnarendersharmasonalbhaseenMicrosoft Excel@€0оЯ=Aа@^JЭс:а@Э~#ЩEаўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎФHP X`hp x  ф Price List Payment Plan Worksheetsўџ џџџџ РF&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.8є9Вq4 $€,А